Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Räddningstjänsten har  länge betraktats som en arbetsplats uteslutande för män. Idag vet vi bättre.

Räddningstjänsten har länge betraktats som en arbetsplats uteslutande för män. Idag vet vi bättre, men fortfarande lever gamla felaktiga föreställningar, fördomar och myter kvar om, och i, räddningstjänsten. 

 

Idag är det inom samhällets allra flesta områden en självklarhet att sträva efter allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla delar av livet. Räddningstjänsten har inte riktigt hängt med i utvecklingen. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade, både bland brandmän och chefer. Du hittar aktuell statistik på msb.se/mangfald

 

NJR verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar för en räddningstjänst som levererar en jämställd service till invånarna.

 

Nätverket jämställd räddningstjänst ska:

 

  • vara en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte,

  • öka intresset för jämställdhetsfrågor genom dialog och samverkan,

  • skapa opinion och påverka räddningstjänster, myndigheter och allmänhet,

  • inspirera och utveckla medlemmarna inom jämställdhetsområdet.

Tillsammans gör vi skillnad

Alla räddningstjänster kan bli jämställda genom ett systematiskt och målinriktat jämställdhetsarbete. Vi är övertygade om att en jämställd räddningstjänst är en grundförutsättning för att vi ska nå ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

 

Ett viktigt verktyg är jämställdhetsintegrering, det vill säga att jämställdhetstanken finns med i varje led och beslut i en organisation, såväl i det interna arbetet som i den externa servicen.

 

Nätverket drivs från och med 2015 som en förening, där medlemsorganisationerna årligen väljer en styrelse. Medlem i NJR kan vara räddningstjänster och organisationer som arbetar med räddningstjänstfrågor. 

 

 

NJR består av drygt 80 räddningstjänster samt MSB, SKL och Sobona.

 


Huvudansvaret (sekretariatet) för att driva NJR:s utveckling framåt skiftar från år till år.
2014 Räddningstjänsten Syd,
2015  Södertörns brandförsvarsförbund
2016 Räddningstjänsten Östra Götaland.
2017 Räddningstjänsten Karlstadsregionen
2018 Brandkåren Attunda.

2019 Räddningstjänsten Storgöteborg

Medlemslista 2018-11-07

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now