Jämställdhet är en rättighet

Räddningstjänsten har länge betraktats som en arbetsplats uteslutande för män. Idag vet vi bättre. Men fortfarande lever gamla felaktiga föreställningar, fördomar och myter kvar om, och i, räddningstjänsten.

NJR verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkommna. Vi arbetar för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande.